České puncovní značky

České puncovní značky

Puncovní značky udávají ryzost drahého kovu v předmětu či slitině. Označování puncovními značkami se řídí zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Značky se razí speciálním razidlem, na kterém jsou vyobrazeny piktogramy. Český státní punc pro zlato obsahuje například orla, kohouta a volavku, pro stříbro poté symboly kamzíka a zajíce a pro platinu královskou korunu. U těchto symbolů se v současnosti taktéž uvádí písmeno, které je orientováno kolmo ke svislé ose značky. Tato počáteční písmena symbolizují pobočku Puncovního úřadu České republiky, který punc vydal. Více viz. puncovní úřad.
 

puncovni-znacky-cr